click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Forside / Tværgående temaer / Det maritime liv

Det maritime liv

Inden for uddannelse, erhvervsliv og turisme er Svendborg stærkt præget af det maritime, og borgerne anser det maritime som en væsentlig del af byens og hele kommunens identitet. Kystlandskabet er en af Svendborg Kommunes største ressourcer, er af stor betydning for bosætning og giver helt specielle muligheder for friluftsliv og turisme.

Købstadens havnemiljø, øerne og kommunes lange kystlinje udgør en enestående maritim kulturarv. Eksempelvis er Svendborg Havn af Kulturarvstyrelsen udpeget til særlig bevaringsværdig Kulturarvshavn og ved at inddrage kulturarven som ressource i fremtidens havneomdannelse styrkes den langsigtede udvikling og områdernes forankring i rum og tid. 

Svendborg Kommune ønsker en udbygning og sikring af offentlighedens adgang til det åbne land og kysten. Adgang til kysten tænkes sammen med stinet, opholdsarealer og muligheder for isætning af kajakker, surfere og mindre motorbåde (slæbesteder). Øhavstien er en af Danmarks længste vandrestier, hvor storslåede panoramaer over Det Sydfynske Øhav afløses af unikke kultur- og kystlandskaber. Klik for at læse mere om eksempelvis:

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00