Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Boligområde Gammel Nybyvej 62 05.02.20 - 30.03.20
Den Blå Kant og område til uddannelse, boliger og erhverv ved Nordre Kaj 06.11.19 - 02.01.20
Rekreativt område - Hotel og feriecenter i Lundeborg 05.02.20 - 06.04.20