click me

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade 06.09.18 - 04.10.18
Teknisk anlæg - Biogasanlæg på Tåsinge 14.12.18 - 17.02.19

 

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00