Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Erhverv

Der er seks forskellige typologier for erhvervsområder i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
E1 Erhvervsformål i form af serviceerhverv (miljøklasse 1-2)
E2 Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv (miljøklasse 1-3)
E3 Erhvervsformål i form af mellemtungt erhverv (miljøklasse 3-5)
E4 Erhvervsformål i form af tungt erhverv (miljøklasse 4-6)
E5 Erhvervsformål i form af havneerhverv (miljøklasse 1-5)
E6 Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne ligner hinanden i vid udstrækning, men varierer på bebyggelsesprocent, max. højde og mulighed for etablering af erhverv. Typologierne bygger på opdelingen af erhverv i miljøklasser, som du kan læse mere om her.

Læs også eksempler på funktioner indenfor forskellige kategorier af erhverv. Eksempelvis forskelle mellem publikumsorienterede erhverv og liberalt erhverv. Eksempler på erhverv  

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00