Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C4.136

01.01.C4.136 - Blandet bolig- og erhvervsområde Frederiksgade

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C4.136

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Områdets anvendelse

Blandet bolig- og erhvervsformål


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Bymidte


Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
1500

Butik max dagligvarer
300

Butik max udvalgsvarer
600

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00