Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 04.01.B.015

04.01.B.015 - Boligområde Egenappevej

Bestemmelser

Plannummer
04.01.B.015

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse

Boligformål i form af fritliggende énbolighuse.


Særlige bemstemmelser

De grønne rekreative forbindelser skal sikres i området.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:30%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager
Minimum udstykningsstørrelse:700


Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00