01.01.O5.124 - Centrumpladsen

Bestemmelser

Plannummer
01.01.O5.124

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse

Offentlige formål i form af byrum 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget