Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 12.00.T2.019

12.00.T2.019 - Tekniske anlæg Biogasanlæg på Tåsinge

Bestemmelser

Plannummer
12.00.T2.019

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. bygningshøjde
15 m

Områdets anvendelse

Området er udlagt til teknisk anlæg i form af biogasanlæg.


Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen må opføres i op til 15 meters højde over terræn. Skorstene og lignende bygningsdele kan opføres i større højder.


Trafik

Vejadgang skal ske fra Kragekærvej.


Særlige bemstemmelser

Der skal sikres skærmende hegnsbeplantning ud mod det åbne land.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Biogasanlæg


Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00