Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.B.022

01.01.B.022 - Boligområde Søkildevej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.B.022

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af etagebebyggelse

Bebyggelsens omfang

Max 50% af byggeriet kan bygges i op til 3 etager mens 50% af by-ggeriet kan bygges i op til 2 etager. Delområder hvor det tillades at bygge op til 3 etager udpeges i forb-indelse med lokalplanlægningen.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Etageboligboligbebyggelse


Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Etagebolig

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00