Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.T3.043

03.01.T3.043 - Solcelleanlæg øst for Tved

Bestemmelser

Plannummer
03.01.T3.043

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse

Teknisk anlæg


Områdets anvendelse

Teknisk anlæg i form af solenergianlæg


Særlige bemstemmelser

Området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlægget nødvendige tekniske installationer og bygninger. 

Der skal etableres min. 5m brede levende hegn omkring anlægget.

Der må ikke etableres solceller i BNBO'er eller NFI, uden en dokumentation for, at de er uskadelige for grundvandet. 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Solenergianlæg


Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00