Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 12.00.T3.032

12.00.T3.032 - Tekniske anlæg, vindmøller Ny Søby

Bestemmelser

Plannummer
12.00.T3.032

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
80 m

Områdets anvendelse

Området udlægges til tekniske anlæg i form af vindmøller alternativt jordbrugsformål.   


Bebyggelsens omfang

Der kan etableres op til to vindmøller med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer.

Vindmøllerne kan opføres med en totalhøjde på maksimalt 80 m. 


Særlige bemstemmelser

Harmoniforhold: Forholdet mellem vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35.

Afværgeforanstaltninger mod stormflodshændelser: Sikringen af møllerne skal ske via integrerede løsninger, mens teknikhuse kan sikres ved lokalt at hæve terrænnet. 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Vindmølleanlæg


Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00