Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 13.02.C1.027

13.02.C1.027 - Blandet bolig - og erhvervsformål Odden

Bestemmelser

Plannummer
13.02.C1.027

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse

Kulturfunktion i form af café, galleri eller lignende


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kulturelle institutioner
Maksimal bebyggelsesprocent:30%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8 m
Maximale antal etager:1½ etage


Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00