Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 13.02.B.025

13.02.B.025 - Boligområde Søndre Stænge

Bestemmelser

Plannummer
13.02.B.025

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8 m

Områdets anvendelse

Boligformål i form af fritliggende énbolighuse. 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:15%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte grund
Maksimal tilladt bygningshøjde:8 m
Maximale antal etager:1½ etage


Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00