click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 12.04.B.410

12.04.B.410 - Boligområde Bregninge

Bestemmelser

Plannummer
12.04.B.410

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00