Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 12.02.L1.265

12.02.L1.265 - Landsbyområde Lundby

Bestemmelser

Plannummer
12.02.L1.265

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse

Blandet bolig-og erhvervsformål i form af landsbyområde


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Landsbyområde


Zonestatus
Landzone

Butikker max areal
400 m²

Butik max dagligvarer
200 m²

Butik max udvalgsvarer
200 m²

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00