Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 12.01.C1.008

12.01.C1.008 - Bolig, offentlig og privat område Vibevej

Bestemmelser

Plannummer
12.01.C1.008

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Bolig og erhvervsformål. Erhverv må kun være offentlige og private formål i form af institutioner, skoler og lignende

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00