12.00.T3.432 - Tekniske anlæg Vindmøller

Bestemmelser

Plannummer
12.00.T3.432

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Tekniske anlæg i form af vindmøller eller jordbrugsformål

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Status

Vedtaget