12.00.R7.014 - Rekreativt område Tåsinge Camping

Bestemmelser

Plannummer
12.00.R7.014

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af campingplads

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Campingplads

Status

Vedtaget