11.06.B.198 - Boligområde Skårupøre Strandvej

Bestemmelser

Plannummer
11.06.B.198

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget