11.03.C1.313 - Blandet bolig- og erhvervsområde Landevejen

Bestemmelser

Plannummer
11.03.C1.313

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
400

Butik max dagligvarer
200

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget