11.02.E2.846 - Erhvervsområde Hammelbrovej

Bestemmelser

Plannummer
11.02.E2.846

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
9 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Lettere industri

Status

Vedtaget