Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 11.02.C2.899

11.02.C2.899 - Blandet bolig- og erhvervsområde Landevejen

Bestemmelser

Plannummer
11.02.C2.899

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
1000

Butik max dagligvarer
800

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00