Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 11.01.B.944

11.01.B.944 - Boligområde Vestergårds Allé

Bestemmelser

Plannummer
11.01.B.944

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Anvendelse
Boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

Særlige bemstemmelser
I området med tæt/lav boligbebyggelse skal den overvejende del af boligerne opføres som tæt/lav boligbebyggelse og den resterende del opføres som åben/lav boligbebyggelse, parcelhuse.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00