11.00.T3.363 - Tekniske anlæg Vindmøller Klingstup

Bestemmelser

Plannummer
11.00.T3.363

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Tekniske anlæg i form af vindmøller eller jordbrugsformål

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Status

Vedtaget