11.00.T2.712 - Tekniske anlæg Rensninsganlæg Skårupøre

Bestemmelser

Plannummer
11.00.T2.712

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Tekniske anlæg i form af forsynings- og rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og affaldsbehandlingsanlæg og oplagspladser

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Status

Vedtaget