Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.12.R8.662

10.12.R8.662 - Rekreativt område - Broholm Gods Golfbane

Bestemmelser

Plannummer
10.12.R8.662

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af golfbane eller jordbrugsformål

Særlige bemstemmelser
Etablering af golfbane skal tage udgangspunkt i herregårdslandskabet. Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor. Der kan udover max. 800 m² greenkeeperfaciliteter og max. 15 m² teknikhus ikke opføres nye bygninger.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Golfbaner

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00