Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.12.R4.554

10.12.R4.554 - Rekreativt område - Broholm Gods Ridecenter

Bestemmelser

Plannummer
10.12.R4.554

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af idrætsanlæg

Særlige bemstemmelser
Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor. Der kan ikke opføres nye bygninger, men alene ombygning af eksisterende.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Idrætsanlæg

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00