Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.12.R2.729

10.12.R2.729 - Rekreativt område Broholm Gods Park

Bestemmelser

Plannummer
10.12.R2.729

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
5%

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål

Særlige bemstemmelser
Det er muligt at etablere ridebanelæg i området. Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor. Der kan ikke opføres nye bygninger, - dog undtaget en udvidelse på max. 50 m i forbindelse med Halfway-house.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00