Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.12.E6.349

10.12.E6.349 - Erhvervsområde Broholm Gods

Bestemmelser

Plannummer
10.12.E6.349

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter

Særlige bemstemmelser
Ny bebyggelse og ombygning kan kun ske på eksisterende fundamenter efter forudgående godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen. Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00