10.11.R1.400 - Rekreativt område Holmskov strand

Bestemmelser

Plannummer
10.11.R1.400

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område

Zonestatus
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Status

Vedtaget