10.09.L2.710 - Landsbyområde Genvejen

Bestemmelser

Plannummer
10.09.L2.710

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Status

Vedtaget