Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.09.L1.192

10.09.L1.192 - Landsbyområde - Revsøre

Bestemmelser

Plannummer
10.09.L1.192

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
7,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00