10.08.L1.391 - Landsbyområde Ellerup

Bestemmelser

Plannummer
10.08.L1.391

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Butikker max areal
400

Butik max dagligvarer
200

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget