10.06.R4.397 - Rekreativt område - Brændeskov Sportsplads

Bestemmelser

Plannummer
10.06.R4.397

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af idrætsanlæg

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Idrætsanlæg

Status

Vedtaget