Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.06.L2.914

10.06.L2.914 - Landsbyområde Brændeskov Møllevej

Bestemmelser

Plannummer
10.06.L2.914

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Særlige bemstemmelser
Området skal planlægges under ét med byggefelter på grunde mellem 2000 m² og 3500 m².

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00