10.05.R1.648 - Rekreativt område gadekær i Vormark

Bestemmelser

Plannummer
10.05.R1.648

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Status

Vedtaget