Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.04.E5.105

10.04.E5.105 - Erhvervsområde Lundeborg havn

Bestemmelser

Plannummer
10.04.E5.105

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af havneerhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Havneerhverv

Butikker max areal
400

Butik max dagligvarer
200

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00