10.04.C2.594 - Blandet bolig- og erhvervsområde Havnevej - Kyst

Bestemmelser

Plannummer
10.04.C2.594

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
600

Butik max dagligvarer
200

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget