10.03.C1.324 - Blandet bolig- og erhvervsområde Teglværksvej

Bestemmelser

Plannummer
10.03.C1.324

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget