Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.02.O2.296

10.02.O2.296 - Offentlig område Hesselager Skole

Bestemmelser

Plannummer
10.02.O2.296

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

Særlige bemstemmelser
Der kan på område nord for skolen på eksisterende sportsplads opføres multihal til idrætsundervisning med tilhørende faciliteter. Der kan opføres max. 1200 m² i optil 8,5 meters højde.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00