Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.02.D2.893

10.02.D2.893 - Butiksområde Østergade

Bestemmelser

Plannummer
10.02.D2.893

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
4000

Max plads
4000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00