10.01.O5.975 - Offenligt formål Gudme gl. rådhus

Bestemmelser

Plannummer
10.01.O5.975

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Offenligt formål i form af byrum

Særlige bemstemmelser
Der skal sikres offentlig adgang gennem området. Området skal så vidt mulig friholdes for bebyggelse.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Status

Vedtaget