Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.01.O5.975

10.01.O5.975 - Offenligt formål Gudme gl. rådhus

Bestemmelser

Plannummer
10.01.O5.975

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Offenligt formål i form af byrum

Særlige bemstemmelser
Der skal sikres offentlig adgang gennem området. Området skal så vidt mulig friholdes for bebyggelse.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00