10.01.O1.599 - Offentlig område - Gudme Kirke

Bestemmelser

Plannummer
10.01.O1.599

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af kirke og kirkegårde

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Status

Vedtaget