10.01.E3.286 - Erhvervsområde - Erhvervsparken

Bestemmelser

Plannummer
10.01.E3.286

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af mellemtungt erhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Industri

Status

Vedtaget