Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.01.C1.974

10.01.C1.974 - Blandet bolig- og erhvervsformål Gudme gl. rådhus

Bestemmelser

Plannummer
10.01.C1.974

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål med mulighed for detailhandel

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
400

Butik max dagligvarer
100

Butik max udvalgsvarer
100

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00