10.01.B.587 - Boligområde - Søndergade

Bestemmelser

Plannummer
10.01.B.587

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget