Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 10.00.L2.529

10.00.L2.529 - Landsbyområde - Humlebjergvej

Bestemmelser

Plannummer
10.00.L2.529

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
8%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00