click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 09.06.E3.803

09.06.E3.803 - Erhvervsområde Hundtofte

Bestemmelser

Plannummer
09.06.E3.803

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af mellemtungt erhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Industri

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00