09.03.O1.800 - Offentlig område Kirkeby Kirke

Bestemmelser

Plannummer
09.03.O1.800

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af kirke og kirkegårde

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Status

Vedtaget